วิสัยทัศน์

  • พัฒนาการบริการด้านโลจิสติกส์
  • มีประสิทธิภาพ เน้นความซื่อสัตย์
  • ตรงเวลา ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c