การบริการ

ยินดีต้อนรับเข้า สู่ ……Entransport………

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a31

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a32

1. บริการขนสิน ค้าทั่ว ไปโดยใช้รถกระบะตอนเดียว

2. บริการขนส่งสินค้าขนาด Oversize โดยมีขั้นตอนดังนี้

     – การวางแผนด้านงบประมาณ

     – สำรวจเส้นทางการขนส่ง

     – ด้านการขนส่ง

          i. Technical Support แบบ 3D Simulationและ Drawing

          ii. Technical Support แบบ 2D Transport Drawing

     – จัด หาเครน และทีมงานในการ Load สินค้าพร้อมอุปกรณ์ยึด

     – บริการด้านงานโยธา สำหรับสินค้าที่มีขนาดกว้าง ยาว สูง เกิน