ที่มาและการก่อตั้ง

ตั้งขึ้นเมื่อ วัน ที่ 27 กรกฎาคม 2549

เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารและทีมงานยุคใหม่

Logistics Management Consulting and Distribution Management.

Need Success Transport, Need Us.

%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%871

%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%872