ประสบการณ์

ประสบการณ์ในการทำงาน
ปี 2550 – ปัจจุบัน

cpall

บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)

  • ศูนย์กระจายสินค้า เบเกอรี่ จังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์กระจายสินค้า โชคชัยร่วมมิตร สาขา สำโรง

osram

บริษัท ซีว่า โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • คลังสินค้า บางนา-ตราด กม.19

sylvania

บริษัท ฮาเวลล์ ซีลวาเนีย จำกัด

  • คลังสินค้า คลองเตย

slumberland