ประเภทรถและจำนวนรถ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%96

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%962

ยานพาหนะ พร้อมใช้งาน
รถสภาพดี ยางดี เครื่องยนต์ดี
และมีตู้ หลังคา มิดชิด
พร้อมบรรทุก

รถกระบะ สี่ล้อ จำานวน 30 คัน

รถหกล้อ จำนวน 3 คัน